Ekumenická bohoslužba u městského hrobu

  • 10. listopadu 2020

2. listopadu v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé se uskutečnila ekumenická bohoslužba u městské hrobky na hřbitově svatého Kříže. Iniciátorem byla právě naše nezisková organizace, která se stará o lidi bez přístřeší a sociálně vyloučené. Je důležité si vzpomenout i na lidí, kteří už nežijí. Každý člověk přinesl na tento svět nějaké bohactví a možná je viditelné až po jeho odchodu.

Bohoslužbu vedl P. Jiří Heblt ( katolická církev) a paní farářka Tereza Šmejdová – Koselová.

Jednalo se o velké povzbuzení v této nelehké době.

Sdílejte s ostatními