Návštěva poslance Jana Chvojky v SOPRE

  • 8. září 2020

Dne 7. 9. 2020 navštívil naší organizaci pan poslanec Jan Chvojka. Pod novým vedením byl proveden po zařízení a seznámen se službami, které poskytujeme osobám bez přístřeší a rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Hovořilo se o dalším plánovaném rozvoji organizace. Pan poslanec nabídl možnost zprostředkování schůzky na MPSV. Klienti, kteří s panem poslancem hovořili, dostali od pana poslance nabídku možnosti návštěvy Poslanecké sněmovny.

Sdílejte s ostatními