Setkání zástupců církví působících v Chrudimi

  • 16. září 2020

Zástupci církví katolické, husitské a evangelické působících v Chrudimi se sešli 16. 9. 2020 v prostorách naší organizace. Při tomto setkání byla domluvena společná ekumenická bohoslužba, která je naplánována na 2. 11. 2020 od 15:00 hod u městského hrobu na hřbitově U Kříže, kde jsou pohřbeni lidé bez přístřeší. Hovořilo se i o možnosti „nocleženek“, které by mohli občané místo peněžních darů zaplatit a darovat lidem bez přístřeší, kteří využívají služeb našeho zařízení. Zástupci se dále domluvili na další spolupráci a možnosti duchovního setkávání s klienty.

Sdílejte s ostatními