Dokumenty ke stažení

Výroční zpráva 2020

Stáhnout

Zpráva nezávislého auditora, o auditu účetní závěrky sestavené ke 31. 12. 2019 SOPRECR O.P.S.

Stáhnout

Výroční zpráva 2019

Stáhnout

Výroční zpráva 2018

Stáhnout

Zpráva auditora a Výroční zpráva 2013

Stáhnout

Výroční zpráva 2012

Stáhnout

Výroční zpráva 2011

Stáhnout

Výroční zpráva 2010

Stáhnout

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Stáhnout

Vyhláška č.505/2006 Sb. kterou se upravují některá ustanovení zákona o sociálních službách

Stáhnout

Zákon č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech

Stáhnout

Zákon č. 231/2010 Sb kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Stáhnout

Platný text zákona o obecně prospěšných společnostech s účinností k 1.1.2011

Stáhnout

Sdílejte s ostatními