Denní nízkoprahové centrum

Posláním Nízkoprahového denního centra je pomáhat zájemcům starším 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení (propuštěním z věznice, nemocnice) a není v jejich schopnostech a možnostech tuto situaci vyřešit vlastními silami. Naší snahou je motivace uživatelů k řešení a zlepšení jejich nepříznivé situace.

 

Zájemce o službu musí splnit tyto podmínky:

 • Zájemce není pod vlivem návykových látek
 • Přítomnost alkoholu v dechu u zájemce nesmí přesáhnout 0,5 ‰
 • Zájemce nevykazuje známky agresivity

Tato služba není poskytovaná:

 • Osobám mladším 18 let
 • Osobám s těžkým smyslovým, mentálním a tělesným postižením
 • Cizincům, se kterými se nelze dorozumět bez přítomnosti tlumočníka
 • Nemocným s infekčním onemocněním
 • V případě plné kapacity nízkoprahového denního centra

 

Poskytované služby:

 • Poskytnutí bezpečného prostoru
 • Prostor pro osobní hygienu
 •   Prostor pro přípravu jednoduché stravy
 • Poskytnutí informací a pomoc při uplatnění práv oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Podpora, pomoc, případně asistence při jednání s úřady – vyřizování: dávek sociální podpory (dávky pomoci hmotné nouzi, podpory v nezaměstnanosti), občanského průkazu, doprovodu k lékařům
 • Podpora obnovení kontaktů s rodinou

 

Fakultativní služby:

 • Praní osobního prádla za úplatu 25,-Kč

 

Doplňkové služby:

 • Potravinová pomoc
 • Poskytnutí ošacení ze sociálního šatníku

 

Kapacita 20 osob

Provozní doba: PONDĚLÍ – NEDĚLE 9:00 – 17:00

 

Podporované z evropského sociálního fondu

 

Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Plné znění Veřejného závazku naleznete v souboru Veřejný závazek

Sdílejte s ostatními