Úvod


Citát:

Mám dvě ruce: jednu, abych stiskl dlaň těch, s kterými kráčím, a druhou, abych zvedl ty, kteří padají.
Jean - Marie  Guyau

Naše organizace poskytuje tyto tři služby sociální prevence:

Velmi si vážíme zájmu a podpory našich individuálních dárců, bez nichž bychom nemohli dále udržovat a rozvíjet činnost. Příjmy od individuálních dárců jsou zásadní složkou našeho rozpočtu a proto je pro nás důležitá kontinuální podpora naší činnosti.

Chci darovat SOPRE CR o.p.s.