O společnosti

Posláním naší neziskové organizace SOPRE Chrudim (SO – sociální, PRE – prevence) je pomáhat mužům i ženám starším 18 let bez přístřeší, kteří jsou v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Dále ve spolupráci s OSPOD pomáháme rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen.

 

SOPRE CR, obecně prospěšná společnost, je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2007 na základě potřeby zajistit pro občany města Chrudim potřebné chybějící sociální služby. Společnost má sídlo v Chrudimi, Tovární ulice č. 1114, v přízemí budovy Městské ubytovny.

Sdílejte s ostatními